Dodání a montáž kanalizační jímky v obci Dobré Pole